Home Announcements Others Hạ viện Michigan thông qua Nghị Quyết Tuần Lễ Đen 2014

Hạ viện Michigan thông qua Nghị Quyết Tuần Lễ Đen 2014

Vào lúc 2 giờ chiều thứ tư 30 tháng 4 năm 2014, Hạ Viện Tiểu Bang Michigan trong phiên họp hằng tuần đã đồng ý thông qua Nghị Quyết Tuần Lễ Quốc Hận Của Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Michigan.

Phóng viên SBTN, Việt Hải đã gởi phóng sự đặc biệt về ngày này.

 

You are here: Home Announcements Others Hạ viện Michigan thông qua Nghị Quyết Tuần Lễ Đen 2014

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles